Hőszigetelés kivitelezése és kereskedelme garanciával

Nyílászáró szerkezetek

Homlokzati nyílászáró szerkezetek

A nyílászárókhoz támasztott követelmények:

 • Időjárásállóság,
 • Vízzárás,
 • Légzárás,
 • Hangszigetelés,
 • Tűzvédelem.
 • Hőszigetelés.

A nyílászárók keresztmetszetei

A szárny és a tok aránya 20-40% közé esik, ezért fontos  hőszigetelési szempontból ezek jó minősége. Amíg a fa nyílászáróknál a vastagság szabja meg a hőátbocsátási tényező értékét, addig a műanyagablakoknál a kamrák száma. Sok ablak elérhető már extrudált polisztirolhab szigeteléssel, melyet aluminium fegyverzettel borítanak.

Üvegezések

Manapság  az ablakok egy vagy két légtérrel rendelkező hőszigetelő üvegezéssel kaphatók. A hőszigetelő hatást gyakran azzal is javítják, hogy a légteret nem levegővel, hanem nemesgázzal töltik meg. Gazdaságossági szempontokból általában Argont alkalmaznak.

Gyakori még egy felületbevonat alkalmazása, mely a sugárzásos hőleadást csökkenti, melyet emissziónak neveznek, ennek csökkentését kis emissziós tényezőjű bevonattal csökkentik.

Ez a bevonat lehetővé teszi a természetes fény bejutását, ám nyári hőségben a hőterhelést csökkenti, a téli fűtési szezonban pedig a hőveszteséget.

A mai követelményeknek megfelelő nyílászárók

A manapság elvárt követelményeket a műanyag, illetve aluminium nyílászárók teljesítik, melyek a fent említett plusz szigeteléssel, légréteggel, és speciális bevonattal rendelkeznek.

A nyílászárók hőtechnikai tulajdonságait nem pusztán csak a hőátbocsátási tényező adja meg.  Fontos szerepe van még a tájolásnak, az árnyékolásnak, és a bejutó szoláris energiának is.

A tájolás leginkább a téli időszakban nyer jelentőséget, vagyis, hogy a napsugárzás energiáját mennyire tudjuk hasznosítani. Ha az épületszerkezetek megfelelő hőtárolóképességűek, és jó a hőelnyelésiképességük is, ezáltal sugárzásos hőcsere jöhet létre.

Az árnyékólószerkezetek nem csak a nyári hőségben enyhítik a hőterhelést, hanem télen a hőveszteséget is csökkentik. Egyrészről az árnyékolóréteg, másrészt az üveg és az árnyékolóréteg közötti levegőréteg fejt szigetelőhatást ki.

Károsodások, problémák a nyílászárók esetében

Gyakran előforduló jelenség, hogy páralecsapódás tapasztalható az üveg belső felületén, mely a rossz hőszigetelésnek, vagy a helyiség nagy páratartalmának tudható be. Ebben nagy szerepet játszik a mai korszerű nyílászárók kiválló tömítettsége, és légzárása.  Sokan beleesnek abba a hibába, hogy spórolás okán mindent eltömítenek. Sajnos azonban a károsodás több költséget von maga után, mint a többletenergia felhasználás.

A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a mai korszerű nyílászárók és szigetelési technológiák mellett elengedhetetlen a szellőztetőrendszer beépítése.

Gyakori hiba még, hogy a nyílászáró csatlakozása a homlokzathoz pára és levegő szempontjából az  elhelyezési hézag közötti  miatt, szigetelés, vagy a nem megfelelő szigetelőanyag kiválasztása miatt tömítetlen, így belső párásodáshoz, penészedéshez vezet.

Fontos tehát, hogy az elhelyezési hézag precízen legyen kialakítva, emellett pára és légzárófóliákat is el kell, hogy helyezzünk. Az öntapadó fóliát a tökszerkezet aljához, illetve fogadószerkezethez rögzítik, ügyelve arra, hogy a fólia ráhagyással illeszkedjen,azaz a szerkezetimozgásokat elviselje.

Tetősíkablakok

Ezekre a nyílászárókra  az  időjárás viszontagságai jobban kihatnak, ebben viszont az a veszély rejlik, hogy a rossz minőségű kivitelezés komoly károkat okozhat. A legkülönfélébb kivitelben állnak ezek a nyílászárók rendelkezésre, kellő védelem és funkcióval ellátva ahhoz, hogy az időjárás behatásait kiállja. Tulajdonságai megegyeznek a homlokzati nyílászárókkal, ám szoláris hőnyereségük könnyűszerkezetes kivitel esetén csekély.

A fent említett időjárási igénybevételek miatt a következőkre kell nagy figyelmet szentelnünk:

 • A csapadékvíz jó elvezetése.
 • A vízhatlan tetőfedéshez jól kell csatlakoznia.
 • A hőszigetelés hézagmentes csatlakozására.
 • Az alátéthéjazat precíz csatlakozása.
 • Ha csoportos ablakbeépítést alkalmazunk, gondoskodni kell a szellőztető levegő oldalirányú elvezetéséről.
 • A légzáróréteg hézagmentes, jól tömített csatlakozására.

Ha ezek közül bármelyik tényezőt elhanyagoljuk, az páralecsapódást, penészedést fog okozni.